kojamehed.ee

Tagastamise poliitika


Defektne või kahjustatud kaup


Juhul, kui Te olete saanud rikkis või kahjustatud toodet, siis teavitage meid sellest 2 tööpäeva jooksul ning kirjeldage vigastusi, et me saaksime võtta asjakohaseid meetmeid. Palun pöörake tähelepanu, kas pakend, milles toode oli tarnitud, on vigastatud või mitte. Me võime paluda Teid saata meile kahjustatud kauba pilt ja saata selle (kauba) meile tagasi kontrollimiseks. Juhul, kui toode on tõepoolest rikkis, siis, vastavalt Teie soovile, meie kas asendame toote uuega, või tagastame Teile raha täies mahus (sh postikulud/transpordikulud). Juhul aga, kui viga ei leita, siis kas kaupa saadetakse Teile Teie arvelt tagasi või tagastatakse raha võttes arvesse meie varasemad postikulud.


Tagastamine ükskõik mis põhjusel


Te peate ütlema meile, et Te soovite tagastada kaupa 14 kalendripäeva jooksul pärast selle kättesaamist. Juhul, kui kaup, mida Te soovite tagastada, on korras, kuid pakend oli avatud, siis me palume Teil saata neid meile tagasi oma kulul (postikulud/transpordikulud). Kohe, kui toode tagastatakse, seda kontrollitakse. Ainult siis, kui pakend ei ole kahjustatud ning toode on täies mahus pakendi sees – tehakse raha tagastamist ostu hetkel makstud summa ulatuses (väljaarvatud postikulud/transpordikulud). Samuti me jätame endale õiguse keelduda raha tagastamisest ja saata kaupa Teile tagasi juhul, kui see ei ole kaubandusliku kvaliteediga. Sel juhul ega postikulud, ega muud kauba tagastamisega seotud kulud ei kompenseerita. See pakkumine kehtib ainult 14 kalendripäeva jooksul pärast kauba eest tasumist.
Tagasi esilehele